Selectieklassen

Selectieklassen

Da Danza beschikt over 8 selectieklassen. Naast de reguliere les, trainen deze leerlingen vaker en langer op hoger niveau. De leerlingen die in èèn van de selectieklassen dansen, zijn gevraagd door de docenten om op dit niveau te trainen en hebben hiervoor meegedaan aan onze jaarlijkse audities.

Jazz Kids Selectie

De talentenklas (kids vanaf 8 jaar) is een opstap richting de C-selectieklas jazz. Net even “meer”, iets pittiger en zwaarder dan de reguliere trainingen. Volop enthousiasme en allemaal kids die het liefst altijd dansen.

Jazz C-selectie

De leerlingen in de C-selectieklas (jonge tieners) jazz krijgen de gelegenheid danstechnisch door te groeien op een wat hoger niveau. De leerlingen krijgen meer gelegenheid ervaring op te doen op podia en worden op de juiste wijze geprikkeld zichzelf te ontpoppen als een kleine, jonge entertainer. Elke jaar wordt de C-selectieklas jazz opnieuw geselecteerd en wordt er bekeken of de leerling zich danstechnisch ontwikkelt en de juiste groei heeft gemaakt om evt. door te kunnen stromen naar de B-selectieklas jazz.

Jazz B-selectie

De leerlingen in de Jazz B selectie (tieners) zijn danstechnisch al een stuk verder dan de leerlingen uit de C-selectie. Deze groep krijgt ook meer podium-mogelijkheden, zodat iedere leerling zich als danser(es) verder kan ontplooien. Danstechnisch worden deze leerlingen verder geschoold, om vervolgens evt. door te kunnen stromen naar de A-selectieklas. De docente zal de leerlingen verder proberen te “prikkelen” zichzelf te ontwikkelen op ‘t gebied van een duidelijke lichaamstaal, presentatie en expressie. Het leren te durven “entertainen” speelt een belangrijke rol. De inhoud van deze selectie-training ligt technisch al een stuk hoger.

Jazz A-selectie

In de training van de A-selectie jazz (jong volwassenen), wordt er danstechnisch duidelijk meer verwacht van de leerling. De docent verwacht dat de leerling zichzelf volledig bewust is van een “dansers-lijf”. Over de juiste lichaamsbeheersing beschikt. Hiervoor zullen de dansers danstechnisch sterk moeten zijn. Het onder controle houden en het leren werken met het lijf. Van deze leerlingen wordt verwacht te kunnen werken met een duidelijke lichaamstaal, een goede expressie, te kunnen entertainen op podia. In de A-selectie worden de leerlingen geschoold om evt. te gaan auditeren. “Klaar-gestoomd” om evt. het dansvak in te gaan. Een les danstechnisch op gevorderd niveau waarin de docente werkt aan choreografieën maar vooral een individuele danstechnische begeleiding geeft.

Hiphop Kids Selectie

De talentenklas (kids vanaf 8 jaar) is een opstap richting C-selectieklas hiphop. Allemaal kids die opvallen in de reguliere lessen en “net” even iets meer aan kunnen. In deze selectieklas kunnen de kids alvast een beetje ruiken en proeven aan het “meer op niveau dansen”.

Hiphop C-selectie

De leerlingen van C-selectieklas (jonge tieners) hiphop zijn “opgevallen” in de reguliere les en dan bedoelen we “talent”. Bij deze leerlingen zien we dat ze verder “te kneden” zijn op het gebied van “dans” en meer aan kunnen. Deze jonge toppertjes in de dop worden geprikkeld om meer lef en durf te krijgen en zichzelf te laten zien op het podium. Er wordt door de docente duidelijk meer verwacht dan in de reguliere les. Coördinatie wordt opgeschroefd en de feeling met hiphop wordt uitgediept.

Hiphop B-selectie

Deze leerlingen (tieners) trainen meer dan een reguliere groep, krijgen meer gelegenheid zich te ontplooien op podia en maken een stapje opwaarts in het niveau. Er wordt duidelijk meer verwacht van de leerling. Elk jaar wordt opnieuw geselecteerd en bekeken of de leerling door kan stromen naar de A-selectieklas hiphop

Hiphop A-selectie

De dansers van de A-selectieklas hiphop (jong volwassenen) worden op hoger niveau getraind en begeleid. Vanuit de stijl hiphop worden de leerlingen individueel geschoold. Presentatie, lef en overtuiging d.m.v. improvisatie, spelen een belangrijke rol binnen de les omdat deze elementen altijd aanwezig zullen moeten zijn voor de optredens die de dansers verzorgen en de wedstrijden waar ze aan mee doen. De docente zal de leerlingen altijd blijven sturen, de juiste combinatie te vinden tussen kracht en souplesse, spanning en ontspanning. De juiste beheersing en controle is hiervoor nodig en alleen te bereiken door hard te trainen. De leerlingen in deze selectieklas worden op de juiste wijze en op het juiste niveau geschoold om eventueel te gaan auditeren.

Het grote verschil tussen alle reguliere lessen en de lessen van de selectieklassen…

De docenten maken voor alle “andere” lessen een les die is aangepast op het niveau van de groep. De docent kijkt wat de groepen aan kunnen en naar het gemiddelde niveau van de groep en baseren daarop de juiste les. Bij de selectieklassen is het net andersom; de leerlingen moeten zich aanpassen aan het niveau wat verwacht word van de docenten. De docenten trainen de leerlingen, geven de leerlingen de ruimte “te groeien” in hun talenten, begeleiden de leerlingen individueel en houden in de gaten of zij goed functioneren binnen de groep en of zij kunnen blijven voldoen aan het danstechnische niveau.

Elk seizoen worden de 8 selectieklassen opnieuw geselecteerd. Er wordt volledige inzet verwacht. Maar voor deze leerlingen is inzet eigenlijk vanzelfsprekend. Gewoon omdat dit iets is wat ze willen en waar ze “happy” van worden. Dans is een groot stuk wat bij hun leventje hoort. Nooit stil kunnen zitten, altijd willen bewegen en altijd weer kriebels krijgen van muziek. Een stel zeer actieve, gedreven dansers die allemaal dezelfde “tik” hebben en een grote PASSIE VOOR DANS! En natuurlijk hebben alle groepen naast serieus trainen ook veel lol met elkaar, waar zeker ruimte voor is!