PROTOCOL Studio Da Danza

PROTOCOL Studio Da Danza

(v.a. maandag 19 oktober)

Lestijden:

 • De lessen van studio 1 en 2 zullen niet tegelijk starten en eindigen. De tijden van het rooster lopen op zo’n manier zodat de wisselingen van de groepen vanuit studio 1 en 2 niet tegelijk zullen plaatsvinden.
 • Bij een wissel van groepen in de leeftijd boven de 18 jaar zal de groep die les heeft gehad eerst naar buiten komen, voordat de volgende groep naar binnen wordt gelaten. Iedereen komt dus op het allerlaatste moment naar de school zodat je niet (lang) hoeft te wachten.. Ieder geeft elkaar de ruimte tijdens de wisseling. Het is ieder z’n eigen verantwoording om òòk buiten de veilige afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Houd ook buiten1,5 meter afstand van elkaar.

Entree / ontvangstruimte:

 • Mocht men toch even moeten wachten totdat de deur open gaat en het is slecht weer, dan mogen ook leerlingen boven de 18 jaar al voor de start van de les naar binnen. In dat geval, worden de ‘stippen’ als ‘wacht-plek’ gebruikt die op de vloer zijn aangegeven. Ieder neemt direct plaats op een stip, welke op 1,5 meter van elkaar op de vloer zijn geplakt. Mocht het nodig zijn, zal dit gecoördineerd worden door de begeleider bij de entree of de docent.
 • Iedereen boven de 18 jaar desinfecteert de handen bij de entree.
 • Leerlingen volgen vanaf de entree direct de instructies op van de begeleider en vervolgens de docent.
 • De begeleider bij de entree / het baliepersoneel zal een gezichtsmasker dragen.
 • De ontvangstruimte is gesloten voor ouders en buitenstaanders. Bij een enkele situatie mag er een uitzondering worden gemaakt, mocht het echt nodig zijn. In dit geval vragen wij een gezondheidscheck in te vullen bij de entree.
 • Bij binnenkomst in de ontvangstruimte is iedereen vanaf 13 jaar verplicht een mondkapje te dragen. Het mondkapje mag pas af in de studio. 
 • Na binnenkomst loop je direct door naar de studio. Na afloop van de les loop je direct door naar buiten. De ontvangstruimte mag niet worden gebruikt om te vertoeven / te wachten maar is voor nu enkel een ‘verkeersruimte’.

– Op het moment als de peuter niet naar binnen durft zonder papa of mama, dan mag 1 ouder meelopen met het kind nadat er een gezondheidscheck is ingevuld. De juf neemt het z.s.m. over.

– Ouders van nieuwe leerlingen kunnen informatie krijgen bij de entree. Op elke wissel is een begeleider bij de entree aanwezig om informatie over lidmaatschappen, inschrijvingen e.d. te verstrekken.

– Bij het volgen van een gratis proefles van een evt. nieuwe leerling mag er door 1 ouder de laatste 10 minuten worden gekeken in de les naar zijn/haar kind. In dit geval vragen wij ook een gezondheidscheck in te vullen bij de entree.

– Leerlingen worden altijd opgevangen bij de deur door een begeleider of docent.

Gezondheid / klachten:

 • Zijn er geen klachten als niezen, hoesten en heeft zij/hij in de voorgaande 24 uur geen koorts gehad, dan is men welkom.
 • Is er binnen het huishouden niemand ziek en er heeft niemand gezondheidsklachten zoals boven vermeld, ook dan mag men de school betreden.
 • Mocht de begeleider of docent toch klachten ontdekken bij de leerling, dan zal zij de leerling verzoeken alsnog naar huis terug te keren. Mocht het om een leerling gaan jonger dan 12 jaar, dan zal er natuurlijk eerst contact worden opgenomen met de ouder.
 • De organisatie mag verwachten dat er een melding komt op het moment als een lid een test gaat doen, heeft gedaan en/of in quarantaine zit.

Kleedruimte / toilet:

 • De kleedruimten zijn gesloten.
 • Iedereen kleed zich thuis al om. De buiten-schoenen kunnen worden omgewisseld voor binnen-schoenen op de stip op de vloer.
 • Er wordt 1 toilet beschikbaar gesteld om te gebruiken. Het toilet zal na elk gebruik worden gereinigd.

Studio / les:

 • In de studio wordt een ‘dansplek’ aangewezen voor de leerlingen boven de 18 jaar, welke is aangegeven d.m.v. een tape-streep op de vloer.
 • Leerlingen boven de 18 jaar raken elkaar in de beweging niet aan en dansen constant op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Iedereen boven de 18 jaar zal op haar/zijn ‘eigen’ plek dansen.
 • Er zal in de studio geen verplaatsing van leerlingen boven de 18 jaar door de ruimte heen zijn wanneer er geen 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.  

Werknemers:

 • De docenten zullen ten aller tijde gebruik maken van de aanwezige absentielijsten, zodat zij weten welke leerlingen wanneer in de les aanwezig waren en de organisatie achteraf kan terug kijken, mocht een onderzoek nodig zijn.
 • De docenten en de baliemedewerker werken met een gezichtsmasker op. Dit betreft in de ontvangstruimte constant.

In de studio tijdens alle lessen met leerlingen boven de 18 jaar of een gedeelte daarvan.

 • Tijdens lessen met leerlingen boven de 18 jaar of een gedeelte daarvan, mogen de docenten zich met een mondmasker verplaatsen door de groep, door de zaal om op verbale wijze correcties en aanwijzingen te kunnen geven. Echter alleen op 1,5 meter afstand.
Reageren is niet mogelijk.